HoUM

Náhodný vtip

Sudruh Lenin hovori ostatnym sudruhom: Sudruhovia, revoluciu musime odlozit. Sudruh Dzerdzinsky siel na ryby. Jeden sudruh sa Lenina pyta: A bez neho by to neslo? Lenin: Bez neho ano, ale nie bez Aurory.

viac vtipov viac vtipov

Random joke of the day 

search Search for your joke
Jokes found: 8543

Q: What goes VROOM, SCREECH,VROOM,

SCREECH,VROOM, SCREECH?
A: A blonde going through a flashing red
light.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's the difference between Windows
95 and a
virus?
A virus does something.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

© 2009-2013 Act of Light, All Rights Reserved.