HoUM

Náhodný vtip

Vysetruje zena pred spanim muza: Branu si zavrel? Zavrel! - odveti on. A spajzu si zavrel? Zavrel! A dvere na kuchyni si zavrel? Vies co, daj uz pokoj! Okrem tvojej huby je uz vsetko pozatvarane!... uzavrie problem muz.

viac vtipov viac vtipov

Email this funny joke to a friend! 

search Search for your joke
Jokes found: 8543

Q: What goes VROOM,

SCREECH,VROOM, SCREECH,VROOM, SCREECH?
A: A blonde going through a
flashing red light.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's the difference

between Windows 95 and a virus?
A virus does something.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

© 2009-2013 Act of Light, All Rights Reserved.