HoUM

Náhodný vtip

Oskar Roubicek si viedol vo vojne velmi statocne a vyznamenal sa v jednej bitke az tak, ze si ho zavolal sam general: Spraval ste sa ako skutocny hrdina a budete odmeneny. Chcete radsej vojnovy kriz alebo 100 mariek? S dovolenim, pan general, aku cenu ma ten vojnovy kriz? Asi 5 mariek. Tak to by som si prosil vojnovy kriz a 95 mariek!

viac vtipov viac vtipov

Email this funny joke to a friend! 

search Search for your joke
Jokes found: 8543

Q: What goes VROOM,

SCREECH,VROOM, SCREECH,VROOM, SCREECH?
A: A blonde going through a
flashing red light.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

What's the difference

between Windows 95 and a virus?
A virus does something.

Hodnotenie:
Kliknutím na košík pridáš položku do zábavného košíka, z ktorého môžeš potom zábavu odoslať svojim známim.

© 2009-2013 Act of Light, All Rights Reserved.