HoUM
0101.sk

Náhodný vtip

Rozpravka 1 v zdrojaku: while( (princ.status!="mrtvy") && (drak.status!="mrtvy") ) { if( !princ.uhni(drak.chrlOhen()) || !princ.uhni(drak.sekZubami()) ) princ.status="mrtvy" else if( !drak.uhni(princ.sekMecom()) ) { drak.pocetHlav if(drak.pocetHlav == 0) drak.status="mrtvy" }}

viac vtipov viac vtipov