HoUM

Náhodný vtip

Pyta sa arcibiskup jedneho chlapika na ulici: Ste ateista? Chlapik: Ano. Arcibiskup: Naozaj? Chlapik: Prisaham Bohu.

viac vtipov viac vtipov