HoUM

Náhodný vtip

Alkohol je metla ludstva. Co Slovak, to zametac.

viac vtipov viac vtipov